Eesti mereala planeering

Arutelude slaidikavad ja protokollid
18.aprillil 2019 toimunud eskiislahenduse tutvustuse slaidikava, korrigeeritud on sõnakasutust avamere kaitsealade ja kaitsealuste objektide osas ning uuendatud on kaadamisalade skeemkaart