Mõõtkava 1:

Ideekorje on lõppenud!

Ideekorje kaardile olid perioodil mai 2018-juuni 2019 oodatud mõtted ja ettepanekud mereala väärtuste ning kasutamise kohta. Kõik ideed ei olnud kogu Eesti mereala kasutust pika-ajaliselt suunavas planeeringus otseselt kasutatavad, kuid juhtisid tähelepanu käsitlemata jäänud teemadele või avasid seni teadvustamata väärtusi.

Klikates kaardil ideele on võimalik tutvuda ka vastusseisukohtadega.