Eesti mereala planeering

Planeeringulahendus ja mõjude hindamise aruanne kooskõlastamisel ning avalikustamisel


Planeeringu täpsustusi selgitav video:


Perioodil 08.2020-04.2021 esitatud ettepanekud