Eesti mereala planeering

Arutelude ja ürituste toimumise ajad

Tulemas:


Toimunud sündmused ja arutelud:

- 25.11.2021 kell 13.00 Planeeringut tutvustav arutelu.

- Töökoosolek põhilahendusele laekunud arvamuste läbiarutamiseks Saaremaal (osalejad Rahandusministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, rannakalurite esindaja, Saaremaa Vallavalitsus, Saaremaa Arenduskeskus, rannakalurite esindaja, tuuleenergeetika arendajad, planeeringu konsultandid ja eksperdid) 09.09.2021 Saaremaa Vallavalitsuses

- Töökoosolek põhilahendusele laekunud arvamuste läbiarutamiseks Kalurite Liiduga (osalejad Rahandusministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Kalurite Liidu esindajad, planeeringu konsultandid ja eksperdid) 08.09.2021 veebikeskkonnas MS Teams

- Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud:

- 10.03.2020 Riigikogu keskkonna- ja majanduskomisjoni ühisistungil mereplaneeringu tutvustus. Lisainfo siin.

- Planeeringu eelnõud (põhilahendust) ja mõjude hindamise aruande eelnõud tutvustav arutelu:

- Tallinna Merepäevad: Suurte meremõtlejate foorum, Lennusadamas 12.juulil kl 16:00-19:00

Tallinna Merepäevade raames toimub juba teist aastat meremõtlejate foorum, mille teemaks sellel aastal on: Kas meri + majandus = meremajandus? Algusega kell 16.00 arutlevad Lennusadama staabimaja õuel põnevate sõnavõttudega oma valdkonnas tuntud ettevõtjad ja teadlased: Jonne Kotta (Tartu Ülikool), Martin Kruus (tuuleenergeetika arendaja), Ain Kull (Tartu Ülikool), Mart Mere (Est-Agar AS), Merike Moldau (Sukeldumiskeskus Maremark) jt.

Esinejad teevad oma erialaste teadmiste ja kogemuste põhjal lühikese sissejuhatuse ja seejärel toimub diskussioon erinevate merega seotud valdkondade koostoimimisest.

Päeva modereerib Kristo Elias.

Lisainfo: meremõtlejate foorumi event’i FB leht ja merepäevade koduleht

- Planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud:

- Eskiislahendust tutvustav arutelu:

- Lääne-Virumaa: Käsmu meremuuseumis toimus Lääne-Virumaa merekultuuri ja selle väärtuste kaardistuse seminar 11.juulil kl 15:00.

- Tallinna Merepäevad: Suurte meremõtlejate foorum, Lennusadamas 13.juulil 2018 kl 16:00-19:00 (Meremõtleja ala)

Foorumil kohtuvad suured meremõtlejad – Urmas Dresen, Kadri Tüür, Enn Kreem jt – et üheskoos kõigi osalejatega arutleda Eesti merest kui meie iseolemise alusest, kui eestlase identiteedi põhiosast. Foorumil lepitakse ühiselt kokku, milline on Eesti mereala kultuuriline käsitlus. Foorumit modereerib Aleksei Lotman.

Vt. ka:

Facebook

Tallinna merepäevad

- Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse piirkondlikud avalikud arutelud: